Cam analysis for adult webcam - Dating pangulo joseph estrada

Dahil sa kanya, ang simbahan ay nanatiling isang malakas na puwersa para maging tapat ang mga pulitiko na magsilbi sa bayan.

Ipinakita rin ng iba pa nating mga Bayani ng EDSA na hindi nagtapos sa pagbabalik ng ating demokrasya ang kanilang paglilingkod sa bayan, si dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile ay kung ilang beses nang naging senador. Diyan natin makikita na ang ating tinatamasang demokrasya ngayon ay hindi lamang nila ipinaglaban noon sa EDSA.

Ano ang kailangan kong gawin para manatiling buhay ang diwa ng EDSA?

dating pangulo joseph estrada-56

Kaya't sa araw na ito, muli nating pasalamatan ng lubos ang kanilang kagitingan at dakilang pagmamahal sa ating bayan.

Si Pangulong Cory Aquino ang siyang naging simbolo ng pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa, ipinamana niya sa ating lahat ang isang matatag na demokrasya. Ramos naman ay muling pinatatag ang ating pamahalaan at binuhay ang ating pambansang ekonomiya.

Ito ay nagpapatunay ng katatagan ng ating kaayusang pampulitika.

The Legacy of EDSA I stand before you today fortunate and proud to have succeeded two worthy leaders who not only kept the legacy of EDSA alive but also enhanced its spirit.

Kung hindi sa pangyayaring iyon, baka hindi ako naging Senador, Bise-Presidente, at ngayon, inyong Pangulo.

There is truth to the saying that when God closes a window, he opens a bigger door.

Pitong taon na ang nakaraan, nagkaroon ng mapayapang pagsalin ng kapangyarihan mula kay Pangulong Aquino kay Pangulong Ramos.

At noong nakaraang Hunyo naman ng taong nakalipas ay mapayapa ring isinalin sa akin ni Pangulong Ramos ang pagiging Pangulo.

Ang EDSA revolution ay labis na hinangaan at di naglaon ay pinamarisan ng iba pang mga sumisibol na demokrasya.

Comments are closed.